fagområder

boligtaksering

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. For boligeiendommer fastsettes eiendommens markedsverdi og eiendommens låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) på takseringstidspunktet.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på ved alle typer byggearbeider og ved eierskifte.

Taksering av næringseiendom

Aker Takst har spesialkompetanse innen næringseiendom. Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder.

Skadetaksering og skjønn

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Som sertifisert takstmann i NTF har Willy Preintoft god kompetanse på dette området.

Landbrukstaksering

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer å sette verdi på eiendommen innenfor ulike formål som salg, lån, skifte, odelsskjønn, ekspropriasjon med mer.

Rådgivning

Willy Preintoft kan bistå i vurdering av anbud og valg av kompetent entreprenør.

Boligsalgsrapport

Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende og bolisalgsrapport anbefales.

OM AKER TAKST AS

Aker Takst AS ble etablert i 2003 og innehar sentral godkjenning for uavhengig kontroll m.m. og er godkjent våtroms-bedrift. Willy Preintoft er medlem av både Norges Takseringsforbund (NTF) og Norske Murmestres Landsforening (NML). Enhver takstmann i NTF er underlagt strenge krav til uavhengighet og taksten er upåvirket av partsinteresser. Willy har lang erfaring som fagkyndig meddommer, skjønnsmedlem og som teknisk sakkyndig både fra Tingretten, Lagmannsretten og andre instanser.

HMS: Aker Takst AS har et sterkt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid.

KS: Aker Takst AS har gode kvalitetssikringsrutiner som følges under utførelse av de forskjellige oppdragstyper.

  • Kunder

    Eiendomsmeglere - Forbrukere - Sameier - Borettslag - Offentlige - Entreprenører - Utbyggere - Domstolene - Forsikringsselskaper - Eiendomsselskaper - Advokater - Banker

ClientClientClientClient
Willy Preintoft
Murmester / Takstmann
Willy Preintoft har over 30 års erfaring som takstmann og er sertifisert innen alle aktuelle områder med hovedvekt på tilstandsrapport bolig, tomte- og næringstakster. Willy utfører også en rekke oppdrag innen landbrukstaksering, skadetakster og skjønn.
Mob. 90 15 05 69