Våre fagområder

boligtaksering

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. For boligeiendommer fastsettes eiendommens markedsverdi og eiendommens låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) på takseringstidspunktet.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor vårt oppdrag er å vurdere forhold det klages på ved alle typer byggearbeider og ved eierskifte.

Taksering av næringseiendom

Vi har spesialkompetanse innen næringseiendom. Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder.

Uavhengig kontroll

Vi kontrollerer våtrom samt fuktsikring og lufttetthet i boliger m.m.
Vi kontrollerer også om arbeider er fagmessig utført som det er krav til i plan- og bygningsloven.

Skadetaksering og skjønn

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Som sertifiserte takstmenn i NTF har vi god kompetanse på dette området.

Landbrukstaksering

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer å sette verdi på eiendommen innenfor ulike formål som salg, lån, skifte, odelsskjønn, ekspropriasjon med mer.

Rådgivning

Vi kan bistå i vurdering av anbud og valg av kompetent entreprenør.

Byggesak

Trenger du bistand i byggesaker? Mangler du ferdigattest kan vi hjelpe deg. Søknadspliktige tiltak, som for eksempel nybygg, flere typer bruksendringer m.m. skal avsluttes med ferdigattest.

Boligsalgsrapport

Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende og bolisalgsrapport anbefales.

OM OSS

AKER TAKST AS

Aker Takst AS ble etablert i 2003 og har i dag to fast ansatte takstmenn; murmester Willy Preintoft og murmester Baard Bakken.
Aker Takst AS har sentral godkjenning for uavhengig kontroll m.m. og er godkjent våtroms-bedrift.
Vi er medlem av både Norges Takseringsforbund (NTF) og Norske Murmestres Landsforening (NML).
Enhver takstmann i NTF er underlagt strenge krav til uavhengighet og taksten er upåvirket av partsinteresser.
Vi har lang erfaring som fagkyndige meddommere, skjønnsmedlemmer og som teknisk sakkyndige både fra Tingretten, Lagmannsretten og andre instanser.

HMS: I Aker Takst AS har vi et sterkt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid.

KS: I Aker Takst AS har vi gode kvalitetssikringsrutiner som følges under utførelse av våre oppdrag.

  • Kunder

    Eiendomsmeglere - Forbrukere - Sameier - Borettslag - Offentlige - Entreprenører - Utbyggere - Domstolene - Forsikringsselskaper - Eiendomsselskaper - Advokater - Banker

ClientClientClientClientClient

team aker takst

Willy Preintoft
Murmester / Takstmann
Willy Preintoft har over 30 års erfaring som takstmann og er sertifisert innen alle aktuelle områder med hovedvekt på tilstandsrapport bolig, tomte- og næringstakster. Willy utfører også en rekke oppdrag innen landbrukstaksering, skadetakster og skjønn.
Mob. 90 15 05 69
Baard Bakken
Murmester / Takstmann
Baard Bakken har over 30 års erfaring fra entreprenørbransjen både som utførende murmester og som prosjektleder for alle faggrupper i store og små entrepriser. Baard utfører uavhengige kontroller, bistår i byggesaker, utarbeider tilstands-
rapporter, skadetakster, verdivurderinger og skjønn.
Mob. 41 50 67 33