AKER TAKST AS – PRISLISTE TAKSTOPPDRAG

Priser gjeldende fra 16. november 2018

TILSTANDSRAPPORT BOLIG MED AREALMÅLING Eks. mva. 25% mva. Inkl. mva.
Leilighet inntil 100 m² fra kr. 5 000 1 250 6 250
Leilighet fra 100 m² – 200 m² fra kr. 6 000 1 500 7 500
Leilighet over 200 m² fra kr. 8 000 2 000 10 000
Rekkehus inntil 100 m² fra kr. 6 000 1 500 7 500
Rekkehus fra 100 m² – 200 m² fra kr. 8 000 2 000 10 000
Rekkehus fra 200 m² – 300 m² fra kr. 10 000 2 500 12 500
Enebolig inntil 100 m² fra kr. 8 000 2 000 10 000
Enebolig fra 100 m²- 200 m² fra kr. 10 000 2 500 12 500
Enebolig fra 200 m² – 400 m² fra kr. 12 400 3 100 15 500
Enebolig over 400 m² Etter avtale
Tillegg for tilstandsrapport bolig med verditakst kr. 2 500 625 3 125
VERDITAKST BOLIG Eks. mva. 25% mva. Inkl. mva.
Leilighet inntil 100 m² fra kr. 4 500 1 125 5 625
Leilighet fra 100 m² – 200 m² fra kr. 5 500 1 375 6 875
Leilighet over 200 m² fra kr. 7 000 1 750 8 750
Rekkehus inntil 100 m² fra kr. 5 500 1 375 6 875
Rekkehus 100 m² – 200 m² fra kr. 7 000 1 750 8 750
Rekkehus over 200 m² fra kr. 7 800 1 950 9 750
Enebolig inntil 200 m² fra kr. 5 500 1 375 6 875
Enebolig fra 200 m² – 300 m² fra kr. 7 000 1 750 8 750
Enebolig over 300 m² fra kr. 8 000 2 000 10 000
ANNET Eks. mva. 25% mva. Inkl. mva.
Taksering tomt fra kr. 5 000 1 250 6 250
Forhåndstakst bolig fra kr. 5 000 1 250 6 250
Verditakst bolig fra kr. 5 000 1 250 6 250
Oppdatering verditakst med befaring fra kr. 3 000 750 3 750
Oppdatering verditakst uten befaring fra kr. 1 800 450 2 250
Planskisse ett plan/etasje fra kr. 1 100 275 1 375
Planskisse pr. ekstra plan/etasje fra kr. 900 225 1 125
Taksering uinnredet kjeller/råloft fra kr. 4 000 1 000 5 000
Befaring/vurdering uten rapport fra kr. 2 800 700 3 500
Timepris takstmann fra kr. 1 250 313 1 563
TAKSERING AV NÆRINGSEIENDOM Prises på forespørsel
LANDBRUKSTAKSERING fra kr. 6 500 1 625 8 125
TILSTANDSRAPPORT BYGNING etter NS 3424 fra kr. Prises på forespørsel
BOLIGSALGSRAPPORT II etter NS 3600 fra kr. Prises på forespørsel
SKADE-, TILSTANDS- OG REKLAMASJONSRAPPORTER fra kr. 6 000 1 500 7 500
UAVH. KONTR. TILTAKSKL. 1 (ENEBOLIGER MM.) fra kr. 9 000 2 250 11 250
VÅTROM: UAVH. KONTR. TILTAKSKL. 1:
Våtrom (bad eller vaskerom) nr. 1 kr. 5 000 1 250 6 250
Pris/stk. for våtrom nr. 2, 3, 4 osv. kr. 1 800 450 2 250

Andre oppdrag prises/utføres etter nærmere avtale.
Bompenger og kilometergodtgjørelse (kun utenbys) etter statens satser tilkommer.
Vi samarbeider med Svea Finans AS og fakturagebyr på kr. 106,25 inkl. mva. tilkommer.
Faktura forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato.