PRISLISTE

Priser gjeldende fra 1. januar 2018

TILSTANDSRAPPORT BOLIG MED AREALMÅLING Eks. mva. 25% mva. Inkl. mva.
Leilighet inntil 100 m² fra kr. 5 000 1 250 6 250
Leilighet fra 100 m² – 200 m² fra kr. 6 000 1 500 7 500
Leilighet over 200 m² fra kr. 8 000 2 000 10 000
Rekkehus inntil 100 m² fra kr. 6 000 1 500 7 500
Rekkehus fra 100 m² – 200 m² fra kr. 8 000 2 000 10 000
Rekkehus fra 200 m² – 300 m² fra kr. 10 000 2 500 12 500
Enebolig inntil 100 m² fra kr. 8 000 2 000 10 000
Enebolig fra 100 m²- 200 m² fra kr. 10 000 2 500 12 500
 Enebolig fra 200 m² – 400 m² fra kr. 12 400 3 100 15 500
Enebolig over 400 m² fra kr. Etter avtale
Tillegg for tilstandsrapport bolig med verditakst  kr. 1 500 375 1875
ANNET
Taksering tomt fra kr. 5 000 1 250 6 250
Forhåndstakst bolig fra kr. 5 000 1 250 6 250
Verditakst bolig fra kr. 5 000 1 250 6 250
Oppdatering verditakst med befaring fra kr. 3 000 750 3 750
Oppdatering verditakst uten befaring fra kr. 1 500 375 1 875
Planskisse ett plan/etasje fra kr. 1 100 275 1 375
Planskisse pr. ekstra plan/etasje fra kr. 900 225 1 125
Taksering uinnredet kjeller/råloft fra kr. 4 000 1 000 5 000
Befaring/vurdering uten rapport fra kr. 2 500 625 3 125
Timepris takstmann fra kr. 1 250 313 1 563
TAKSERING AV NÆRINGSEIENDOM fra kr. Prises på forespørsel
LANDBRUKSTAKSERING fra kr. 6 000 1 500 7 500
TILSTANDSRAPPORT BYGNING etter NS 3424 fra kr. Prises på forespørsel
BOLIGSALGSRAPPORT II etter NS 3600 fra kr. Prises på forespørsel
SKADE-, TILSTANDS- OG REKLAMASJONSRAPPORTER fra kr. 5 000 1 250 6 250
UAVH. KONTR. TILTAKSKL. 1 (ENEBOLIGER MM.) fra kr. 8 000 2 000 10 000
 VÅTROM: UAVH. KONTR. TILTAKSKL. 1:
 Våtrom (bad eller vaskerom) nr. 1 fra kr. 5 000 1 250 6 250
 Pris/stk. for våtrom nr. 2, 3, 4 osv. fra kr. 1 500 375 1 875
Andre oppdrag prises/utføres etter nærmere avtale.
Bompenger og kilometergodtgjørelse (kun utenbys) etter statens satser tilkommer
Fakturagebyr på kr. 106,25 inkl. mva. tilkommer
Faktura forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato